Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ŞÂFİÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Muhammed b. İdris b. Abbas eş-Şafii el-Kureşi el-Muttalibi [204 29 Receb h. 820 19 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Kaynaklar :İA.XI.268-272;ML.XI.697.EI.511;ZİRİKLİ.VI.249;T.HANABİLE.I.280-284;GAS.I.484;DİBAC.227;KARAMAN.TARİH.62;MUHADARA.I.133;GAYE.II.95-97;MLF.IX.32-34;FİHRİST.294-296;KZ.II.1835;M.FİLİSTİNİYYE.IV.134-135;T.BA˘DAD.II.56;SÜBKİ.I.184;ŞARANİ.;VEFEYATIV.163;UİA.XI.576;HİLYE.IX.63;TEZKİRE.249;HUCVİRİ.215;S.SAFVE.II.248;KAM.İSL.I.174;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama