Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : eş-ŞÂFİYE
Şahıs Adı : Ebu Amr İbnü'l-Hacib Cemaleddin Osman b. Ömer b. Ebi Bekr el-Kürdi el-Mısri el-Maliki [646 h. 1249 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İbnü'l-Hâcib'in (ö. 646/1249) Arap sarfına dair muhtasar eseri.
Kaynaklar :KZ.II.1020-1022; KZZ.II.38;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama