Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : ŞAH VELİYYULLAH
Şahıs Adı : Ebu Abdilaziz Şah Veliyyullah Kutbüddin Ahmed b. Abdirrahim b. Vecihiddin ed-Dihlevi el-Faruki el-Hindi [1176 29 Muharrem h. 1762 21 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hindistanlı âlim ve ıslahatçı.
Kaynaklar :İA.III.585; EI.II.254-55; ZİRİKLİ.I.144-45; MLF.I.272.IV.292; GAL.II.550; Kam.İsl.II.398; KARAMAN.İct.199.Tarih.177;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama