Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : ŞAHHÂM
Şahıs Adı : Ebu Ya'kub eş-Şahham Yusuf b. Abdillah b. İshak el-Basri [270 h. 883 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Basra Mu‘tezilesi ileri gelenlerinden, kelâm ve tefsir âlimi.
Kaynaklar :T. MU'TEZİLE.71-72; FARKLAR.156; MAKALAT.FİHRİST.637; MİLEL.I.53; TAŞKÖPRİZADE.I.611; TRİTTON.I.139-147; ZİRİKLİ.(VIII).239;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama