Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : SÜVEYDÎ, Abdullah b. Hüseyin
Şahıs Adı : Ebü'l-Berekat Cemaleddin Abdullah b. Hüseyin b. Mer'i es-Süveydi el-Abbasi el-Bağdadi [1174 13 Şevval h. 1761 18 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Bağdatlı Sünnî âlim ve şair.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.209 (80); MLF.VI.48;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama