Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ŞÂHİD
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Ferd veya garîb bir hadisin başka bir isnadla gelen rivayeti anlamında hadis terimi.
Kaynaklar :İBNÜ's-SALAH.28.75; HULASA.58; FETH.I.196; TEDRİB.I.242; İRŞAD.I.12; KARİ.92; BAİS 59; H. RİCALİ.13; TAKYİD.91; ISTILAHLAR.404;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama