Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : ŞAH ABDÜLAZÎM
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım İmamzade Şah Abdülazim b. Abdillah b. Ali el-Haseni [250 h. 864'ten önce [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Ali'nin oğlu Hasan neslinden gelen torunlarından biri, âlim ve zâhid.
Kaynaklar :EI.IX.191-192;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama