Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : SÜRÛR
Şahıs Adı : Sürûr Mirza Receb Ali Beg [1285 Zilhicce h. 1869 Mart - Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Urdu edip ve şairi.
Kaynaklar :EI.IX.895; UİA X 835-838;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama