Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı, Tefsir, Hadis Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslam Tarihi ve Medeniyeti, TTM
Madde Adı : TABAKAT
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Kaynaklar :İA.V.49.XI.590; EI.III.1150; TA.VII.22; FETH.III.351; TEDRİB.II.380; KARİ.230; BAİS.245; KAVAİD.47.48; H. RİCALİ.32; ISTILAHLAR.409;TETKİKLER.65; ML.XI.817
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama