Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : TABAKĀTÜ’l-MEMÂLİK
Şahıs Adı : Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi [975 h. 1567 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Celâlzâde Mustafa Çelebi'nin (ö. 975/1567) Kanûnî Sultan Süleyman dönemine ait eseri.
Kaynaklar :BABİNGER.113-115; OM.III.38; ML.XI.817;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama