Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : TABAKĀTÜ’ş-ŞÂFİİYYETİ’l-KÜBRÂ (Sübkî’nin)
Şahıs Adı : Ebu Nasr Taceddin İbnü's-Sübki Abdülvehhab b. Ali b. Abdilkafi es-Sübki [771 h. 1370 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Tâceddin es-Sübkî'nin (ö. 771/1370) Şâfiî ulemâsına dair eseri.
Kaynaklar :Kam.İsl.IV.469-470; KZ.II.1099;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama