Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ (İbnü’l-Mu’tezz’in)
Şahıs Adı : Ebü'l-Abbas İbnü'l-Mu'tez Abdullah b. Muhammed b. Ca'fer el-Abbasi [296 h. 908 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İbnü'l-Mu‘tezz'in (ö. 296/908) şair biyografilerine dair eseri.
Kaynaklar :KZ.II.1102;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama