Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelam,
Madde Adı : TABERÎ, Muhammed b. Cerîr
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid el-Amüli et-Taberi el-Bağdadi [310 27 Şevval h. 923 17 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Câmi‘u'l-beyân ve Târîhu'l-ümem ve'l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Kaynaklar :İA.XI.594; İTKAN.IV.208.212.213; TERACİM.I.22; BTT.II.187; ELMALILI.I.129.137.253; FİHRİST.326; GAYE.II.106; GÜNALTAY.27; GAS.I.323; GASA.I.518; Kam.İsl.IV.460-462; MARİFET.I.212; MLF.IX.147; ML.820; K.ENBİYA.14; KARAMAN.İCT.18; İSRAİLİYYAT 34 76.81.87.99.154; SÜBKİ.III.120-128; ZİRİKLİ.(VI).69;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama