Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : TABERÎ, Muhammed b. Ömer
Şahıs Adı : Ebu Bekr Muhammed b. Ömer b. Ferruhan et-Taberi [ h. m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :SUTER.17;İBNÜ'n-NEDİM.268.273;KIFTİ.187(ihbar);GAS.V.228;VI.137.VII.130;SARTON.I.546.550.568;II.170;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama