Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : TABERÎ, Ebü’t-Tayyib
Şahıs Adı : Ebü't-Tayyib Tahir b. Abdillah b. Tahir et-Taberi el-Amüli [450 19 R.evvel h. 1058 16 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi.
Kaynaklar :İA.XI.592; EIR.I.390; SUBKİ.V.12-50; ML.XI.820; ZİRİKLİ.III.321.(222) ; MLF.V.37; KARAMAN.TARİH.138;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama