Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : TABERSÎ
Şahıs Adı : Ebu Ali Eminüddin (Eminülislam) Fazl b. Hasan b. Fazl et-Tabersi Meşhedi Radavi Sebzevari [548 10 Zilhicce h. 1154 26 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Döneminde İmâmiyye Şîası'nın önde gelen müfessir, fakih ve âlimlerinden.
Kaynaklar :MÜFESSİRUN.II.99-144; GAL.S.I.708; ZİRİKLİ.V.352-353.(148); Kam.İsl.IV.457-458;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama