Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : TABLHÂNE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İslâm devletlerinde askerî - resmî mûsiki takımı ve teşkilâtı.
Kaynaklar :İA.XI.604-610; ML.XI.824; FA.107; TMA.II.296; SA.IV.1889; Kam.İsl.IV.475;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama