Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : et-TÂC fî AHLÂKİ’l-MÜLÛK
Şahıs Adı : Muhammed b. Haris es-Sealibi (et-Tağlibi) (Ebu Osman el-Cahiz Amr b. Bahr b. Mahbub el-Kinani el-Leysi el-Basri) [255 h. 869 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Câhiz'e (ö. 255/869) nisbet edilen siyaset ahlâkına ve yönetici - yönetilen ilişkilerine dair eser.
Kaynaklar :KZ.I.38; AYASOFYA KTP.2827; SERKİS; ROSENTHAL.JAOS.CXV/1.105-109;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama