Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Şahıs Adı : Tacizade Cafer Çelebi [921 8 Receb h. 1515 18 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
Kaynaklar :İA.III.8-10; TA.IX.179; İSTA.VI.3333; ML.XI.82; BANARLI.I.476-477; HOP.II.263;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama