Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBİ
Şahıs Adı : Tacizade Sadi Çelebi [922 h. 1516 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Âlim ve münşî.
Kaynaklar :TA.XXVIII.13-14; ML.XI.827;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama