Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TÂCÜ’l-LUGA (Cevherî’nin)
Şahıs Adı : Ebu Nasr İsmail b. Hammad el-Cevheri el-Farabi [400 h. 1009'dan önce m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İsmâil b. Hammâd el-Cevherî'nin (ö. 400/1009'dan önce) Arapça sözlüğü.
Kaynaklar :İA.XII/2.202; ML.XII.528; SERKİS.I.918; ZEYDAN.II.359; NASSAR.MUCEM.II.504; KALAY.64; İNBAH.I.195; Kam.İsl.I.422; ATAY.XI.15.22; M.FİLİSTİNİYYE.I.248;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama