Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : TÂCÜŞŞERÎA
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Tacüşşeria Ömer b. Ubeydillah b. Mahmud el-Mahbubi el-Buhari [709 21 R.ahir h. 1309 28 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi, el-Hidâye'nin ilk şârihlerinden.
Kaynaklar :İBN ABİDİNİN KAYNAKLARI.71; LEKNEVİ.207; MLF.XII.178; DİA "SADRÜŞŞERA" md. s. 1 1 2-3; FASİH-i HAFİ MÜCMEL-i FASİHİ II 343-344;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama