Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh, Kelam,
Madde Adı : TAHÂVÎ
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Selame et-Tahavi el-Ezdi el-Hacri el-Mısri el-Hanefi [321 Zilkade başı h. 933 Ekim sonu m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi ve muhaddis.
Kaynaklar :UİA.XIV-I.101-102; TECRİD.V.376; KUTLUBOĞA.8-9; LEKNEVİ.31-34; KUREŞİ I.271-277; KARAMAN TARİH.134; TEZKİRE.III.808-811; ZİRİKLİ I.197; MLF II.107; GAL.I.181;S.I.293; GAS.I.439;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama