Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : TÂHİRÎLER (Yemen)
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Yemen'de Resûlîler'den sonra 1454-1517 yılları arasında hüküm süren Sünnî bir hânedan.
Kaynaklar :İA.I.406.407; EI.I.440.441; TA.VI.125; ZİRİKLİ.IV.19.22;V.108-109; Kam.İsl.V.42; BOSWORTH new 110;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama