Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TÂHİR VAHÎD
Şahıs Adı : İmadüddevle Mirza Muhammed Tahir Vahid b. Hüseyin Han Kazvini [1112 h. 1700-1701 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Safevîler devri şairi, tarihçi ve devlet adamı.
Kaynaklar :İA.XI.635-36; UİA.XII.383; DİHHÜDA."tahir".108; ML.XI.837;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama