Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : TÂCEDDİN b. ZEKERİYYÂ
Şahıs Adı : Tacüddin b. Zekeriyya b. Sultan el-Kureşi el-Abşemi el-Ümevi el-Osmani el-Hindi en-Nakşibendi [1050 18 C.evvel h. 1640 5 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendiyye - Ahrâriyye tarikatının Tâciyye şubesinin kurucusu.
Kaynaklar :UİA.VI.18-21;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama