Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TÂDELÎ
Şahıs Adı : Ebu İshak İbrahim b. Muhammed b. Abdilkadir el-Haseni et-Talibi et-Tadeli er-Ribati [1311 18 Zilhicce h. 1894 22 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Faslı âlim, mütefekkir ve edip.
Kaynaklar :İBN ZEYDAN = MU'CEMÜ TABAKATİ'l-MÜELLİFİN ala AHDİ DEVLETİ'l-ALEVİYYİN 8-12; ZİRİKLİ (I) 71-72 (Tâdilî);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama