Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : TABERÎ, Abdülkādir b. Muhammed
Şahıs Adı : Ebu Bekr Muhyiddin Abdülkadir b. Muhammed b. Yahya et-Taberi el-Mekki el-Hüseyni eş-Şafii [1033 1 Şevval h. 1624 17 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap edebiyatı ve tarihi âlimi, hatip ve şair.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.168-169; MLF.V.303-304; MUHTASARU NEŞRİ'n-NEVR.267-272;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama