Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : TABÂTABÂÎ, Muhammed Hüseyin
Şahıs Adı : Allame Muhammed Hüseyin b. Muhammed b. Muhammed Hüseyin Tabatabai Tebrizi [1402 18 Muharrem h. 1981 16 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :el-Mîzân adlı tefsiriyle tanınan Şiî müellifi ve felsefeci.
Kaynaklar :CHIİSME dans l'ISLAM.s.XI-XIX; TETİMMETÜ'l-A'LAM.II.66-67 (Burada ö. 1402/1982);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama