Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : el-UBÂBÜ’z-ZÂHİR
Şahıs Adı : Ebü'l-Fezail Radıyyüddin (Radi) Hasan b. Muhammed b. Hasan es-Sagani el-Adevi [650 h. 1252 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :KZ.II.1122;ZEYDAN.III.52;Kam.İsl.V.48-49;HÜSEYİN NASSAR.II.530-543;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama