Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : UBÂDE b. SÂMİT
Şahıs Adı : Ebü'l-Velid Ubade b. Samit b. Kays el-Ensari el-Hazreci [34 h. 654 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sahâbî.
Kaynaklar :ÜSD.III.160; İSABE.II.268; İBN SA'D.III.546 VII.387; ZİRİKLİ.IV.30; İTKAN.I.202; M. FİLİSTİNİYYE.III.155-156; ATAR.169; Kam.İsl.V.56-57;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama