Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : UBEYDULLAH b. ABBAS
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Ubeydullah b. Abbas b. Abdilmuttalib el-Haşimi el-Kureşi [58 h. 678 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, sahâbî.
Kaynaklar :ÜSD.III.524-526; İSABE.II.437-438; Kam.İsl.V.242;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama