Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : UBEYDULLAH b. ABDULLAH
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe el-Hüzeli [98 h. 716 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri. (âmâ)
Kaynaklar :EI.S.311; TEZKİRE.I.78-79; ZİRİKLİ.IV.350; KARAMAN.TARİH.55;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama