Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : UBEYDULLAH AHRÂR
Şahıs Adı : Hace Nasırüddin Ubeydullah b. Mahmud Ahrar eş-Şaşi es-Semerkandi [895 29 R.evvel h. 1490 20 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendî şeyhi.
Kaynaklar :EI.S.50-52; EIR.I.667-670; RE.I.40; VERDİYYE.156-177; TİBYANU VESAİL I 24-42b; ML.I.185;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama