Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : UBEYDULLAH b. K‘B
Şahıs Adı : Ebu Fedale Ubeydullah b. Ka'b b. Malik el-Ensari [97 h. 715 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :GASA.I-II.68; İBN HACER.VII.44-45;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama