Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : UBEYDULLAH el-MEHDÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Ubeydullah b. Hüseyin b. Ahmed el-Mehdi el-Fatımi el-Alevi [322 15 R.evvel h. 934 5 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İlk zâhir İsmâilî imamı ve Fâtımîler'in kurucusu (909-934).
Kaynaklar :İA.VII.484-485; EI.V.1242-1244; H.İ.HASAN.III.144-146; ML.VIII.528; Kam.İsl.V.239-241; ZİRİKLİ.IV.353 (197);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama