Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : UBEYDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Şahıs Adı : Ebu İsa Ubeydullah b. Ömer b. Hattab el-Kureşi el-Adevi [37 h. 657 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sahâbî.
Kaynaklar :ÜSD.III.527; İSABE.III.75; İBN SA'D.V.15-20; ZİRİKLİ IV 351; Kam.İsl.V.242;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama