Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : UCEYMÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Beka (Ebu Ali Ebü'l-Esrar) Hasan b. Ali b. Yahya el-Uceymi el-Mekki el-Hanefi [1113 3 Şevval h. 1702 3 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis, fıkıh ve tasavvuf âlimi, tarihçi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.II.223 (205); et-Tarih ve'l-müerrihun bi-Mekke.370-376; F. Feharis.II.810-813; Abdullah Mirdad.el-Muhtasar.167-173; MLF.III.264;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama