Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : UKAYLÎ
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer Muhammed b. Amr b. Musa el-Ukayli el-Mekki [322 R.evvel h. 934 Şubat - Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Cerh ve ta‘dîl âlimi, muhaddis.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XV.236-239; TEZKİRE.III.833-834; ZİRİKLİ.VII.210 (VI) 319; GASA.I.284-285;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama