Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : UKBE b. EBÛ MUAYT
Şahıs Adı : Ebü'l-Velid Ukbe b. Ebi Muayt b. Ebi Amr b. Ümeyye el-Ümevi [2 h. 624 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in azılı düşmanlarından.
Kaynaklar :KÖKSAL MD 204 264 II 173; KAMİL II 74; BİDAYE III 305; İBN HİŞAM I 387; İTKAN IV 93 99;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama