Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ÜMMÜ’d-DERDÂ el-VASSÂBİYYE
Şahıs Adı : Ümmü'd-Derda Hüceyme (Cüheyme) bint Huyey el-Vassabiyye (el-Evsabiyye) [81 h. 701 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kadın tâbiî, fakih ve muhaddis.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.IV.277-279; ÜSD.VII.285; ZİRİKLİ.IX.68 (VIII) 77; TEZKİRE.I.53-54;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama