Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Mimari,
Madde Adı : ÜMMÎ SİNAN TEKKESİ (Eyüp ve Şehremini)
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İstanbul'da Eyüp ve Şehremini'de bulunan iki Halvetî - Sinânî tekkesi.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama