Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ
Şahıs Adı : Ebu Bekr İbn Maissema Ubade b. Abdillah b. Muhammed el-Ensari el-Endelüsi [422 h. 1031 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müveşşahlarıyla tanınan Endülüslü Arap şairi
Kaynaklar :EI.III.855; FERRUH.IV.447-450; ZİRİKLİ.IV.30;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama