Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : ÜFTÂDE
Şahıs Adı : Muhyiddin Mehmed Üftade [988 12 C.evvel h. 1580 26 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Aziz Mahmud Hüdâyî'nin şeyhi, mutasavvıf - şair.
Kaynaklar :ML.XII.474;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama