Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : el-UDDE (Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın)
Şahıs Adı : Ebu Ya'la İbnü'l-Ferra el-Ferra Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed el-Bağdadi [458 h. 1066 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın (ö. 458/1066) fıkıh usulüne dair eseri.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(VI).100;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama