Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : VAHDETNÂME
Şahıs Adı : Abdürrahim Karahisari [888 h. 1483'ten sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abdürrahim Karahisârî'nin (ö. 888/1483'ten sonra) tasavvufî - ahlâkî mesnevisi.
Kaynaklar :VMK.289; DİA I 292a;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama