Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : VAHÎD PAŞA KÜTÜPHANESİ
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Reîsülküttâb Mehmed Emin Vahîd Paşa'nın (ö. 1828) Kütahya'da kurduğu kütüphane.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama