Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : VÂHİDÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed el-Mettuyi el-Vahidi en-Nisaburi [468 C.ahir h. 1076 Ocak - Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müfessir ve Arap dili âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.V.59-60 (IV) 255; BTT.II.249-251; İTKAN.IV.209.212; GAYE.I.523; İNBAH.II.223; İBA.I.320; KZ.I.245; GAL.I.524.S.I.730-31.II.179;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama