Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : VAHŞÎ b. HARB
Şahıs Adı : Ebu Desme (Ebu Harb) Vahşi b. Harb el-Habeşi [23 h. 644'ten sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Uhud'da Hz. Hamza'yı şehid eden ve daha sonra müslüman olan Habeşli köle, sahâbî.
Kaynaklar :İBN HİŞAM.III.74-77; KÖKSAL.III.54 139 VIII.265 IX.324-326; ZİRİKLİ.IX 125; ÜSD.V.438-440; İSABE.III.631; İBN SA'D.VII.418; İTKAN.I.25;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama