Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : VÂİL b. HUCR
Şahıs Adı : Ebu Hüneyde Vail b. Hucr b. Sa'd el-Kindi el-Hadrami el-Yemani [51 h. 671 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sahâbî.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IX.117; KÖKSAL.X.145-149; ÜSD.V.435-436; İSABE.III.628-629; KÖKSAL.X.145-149;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama